Välkommen till LGM Bygg & Håltagning AB

LGM Bygg & Håltagning AB har mångårig erfarenhet av betongsågning, borrning, håltagning och bygg. LGM Bygg & Håltagning AB drivs av mig Lars Myllynen och för det mesta är det jag som både tar emot din beställning, planerar och utför jobben. När det är extra mycket att göra tar jag in hjälp, men det är i princip ett enmansföretag när detta skrivs.

Med goda referenser kan jag intyga att LGM utför ett snabbt och kvalitativt arbete.

Här är kunden alltid i centrum. Som liten firma förstår LGM Bygg hur viktigt det är med nöjda kunder…

Hälsningar Lars Myllynen